Przysłowia o przyjaźni

Przytaczane od stuleci przysłowia o przyjaźni dotykają różnych aspektów tego dobrego uczucia. Sprawdź zebrane przez nas sentencje o przyjaźni.

przysłowia o przyjaźni

Przyjaźń jest siłą, która łączy ludzi w czasach zarówno dobrych, jak i złych. To coś, co opiera się na dawaniu i otrzymywaniu. Postaraliśmy się zebrać przysłowia o przyjaźni, które pomogą uchwycić istotę tego zjawiska.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.


Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi.


Jeden prawdziwy przyjaciel lepszy niż wielu krewnych.


Przyjaciele są jak dobre książki: nie jest ważne, ile ich masz, ale czy są dobrzy


Kto wszystkich chce mieć przyjaciółmi, żadnego nie ma przyjaciela.


Boże, chroń mnie od przyjaciół; przed nieprzyjaciółmi obronię się sam.


Życie z prawdziwymi przyjaciółmi jest lepsze.


Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.


Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły


Przyjaciela tak potrzeba, jak wody i chleba


Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciela.


Najlepszym lustrem jest stary przyjaciel.


Takiego dobrego przyjaciela jak ty trudno znaleźć, trudno stracić i zaufaj mi, że nie da się o nim zapomnieć.


Prawdziwi przyjaciele nie oddalą się od siebie nawet wtedy, gdy nie rozmawiają ze sobą codziennie.


Najlepsi przyjaciele sprawiają, że dobre czasy są lepsze, a trudne łatwiejsze!


Prawdziwy przyjaciel akceptuje to, kim jesteś, ale także pomaga ci stać się tym, kim powinieneś być.


Nie ten przyjaciel, co cię chwali, ale ten, co ci prawdę mówi.


Przyjaciel pochodzi z daleka, wróg z własnej piersi się wywodzi.


Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.


Przysłowia – przyjaźń

przysłowia o przyjaźni

Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację daj wrogowi.


Przyjaciele ze szczęściem idą.


Przyjaźń szczera nigdy nie umiera


Lepiej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół.


Co dasz dobremu przyjacielowi, nie zginie.


Gdy nie masz dobrych przyjaciół, staraj się ich dobrymi uczynić.


Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można.


Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje.


Cóż słodszego nad przyjaźń.


Przyjaźń nie ma tytułów, ale serca potrzebuje.


Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odjeżdżać, bo nowy mu nie dorówna.


przyjaciele