Przysłowia, cytaty i aforyzmy o zdrowiu

Najlepsze aforyzmy, przysłowia i cytaty o zdrowiu, pomagają uchwycić jego ulotność i istotę. Sprawdź zebrane przez nas złote myśli o zdrowiu.

cytaty o zdrowiu

W tym artykule zanurzymy się w oceanie mądrości ludzkiej, płynąc od przysłów po poetyckie przenośnie, by odkryć, jak nasze przodkowie postrzegali zdrowie i jakie tajemnice skrywają w sobie ich słowa. Sprawdź zebrane poniżej cytaty i przysłowia o zdrowiu.

Przysłowia o zdrowiu

Sport to zdrowie.


Ruch jest zdrowy i dla Ciebie i dla głowy.


Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia.


Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz – aż się popsujesz.


Tylko w chorobie ceni się zdrowie.


Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo.


Słońce i woda zawsze zdrowia doda.


Śmiech to zdrowie.


Zmęczenie ciała jest zdrowe dla duszy.


Gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie.


Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.


Lepiej wydać na piekarza niż na aptekarza.


Kto by chciał we zdrowiu jako młody do śmierci żyć, potrzeba mu zawczasu umieć starym być.


Strzeż się tycia, wybierz zdrowy tryb życia.


Zimna woda zdrowia doda


Co za dużo, to niezdrowo.


Aforyzmy o zdrowiu

przysłowia o zdrowiu

Zdrów jak rydz.


Choremu nieskończenie łatwiej jest wyobrazić sobie raj niż zdrowie


Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje.


Chcesz być zdrowy, nie stroń nigdy od wody


Pijąc cudze zdrowie, psujemy własne.


Dla zdrowego wszystko wydaje się zdrowe.


Sposób na zdrowie człeka – od lekarzy z daleka.


Jedno jabłko dziennie trzyma doktora z dala ode mnie.


Zdrów jak ryba.


Kąpiel w ciepłej wodzie co dzień sprzyja zdrowiu i urodzie.


Cytaty o zdrowiu

cytaty o zdrowiu

„Trzy rzeczy w życiu – twoje zdrowie, twoja misja i ludzie, których kochasz. Otóż ​​to.”
– Naval Ravikant


„Zdobywać majątek za cenę zdrowia znaczy to samo, co odciąć sobie nogi, by kupić za nie parę butów”.
– Prentice Mulford


„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.”
– Leonardo da Vinci


„Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo pokarmem.”
– Hipokrates


„Nie lękaj się o swe zdrowie i myśl o nim jak najmniej.”
– Władysław Tatarkiewicz


Szczęście to najwyższa forma zdrowia.”
Dalajlama


„Jest tysiące chorób, ale tylko jedno zdrowie.”
– Ludwig Borne


„Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żyć”.
Sokrates


„Człowiek potrzebuje trudności; są niezbędne dla zdrowia.”
– Carl Jung


„Bez zdrowia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia.”
– François Rabelais


„Zdrowie fizyczne i stan psychiczny człowieka są ze sobą ściśle powiązane.”
– Awicenna


„Największym bogactwem jest zdrowie.”
– Virgil


“Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra.”
– Linus Pauling


„To, co nazywa się geniuszem, to dostatek życia i zdrowia.”
Henry David Thoreau


„To, czego nie wydasz na kucharza, wydasz na lekarza.”
Przysłowie chińskie


„Lepiej roztrwonić zdrowie, jak utracjusz, niż przemarnować jak skąpiec.”
Robert Louis Stevenson