Niccolo Machiavelli cytaty

Cytaty Machiavellego jako złote myśli wybitnego filozofa. Spójrz na świat przez makiawelistyczne okulary – sprawdź zebrane przez nas cytaty.

machiavelli cytaty

Niccolò Machiavelli jest jednym z najbardziej znanych i wpływowych myślicieli w historii. Urodził się w 1469 roku we Florencji i szybko zwrócił uwagę elit politycznych swojego czasu dzięki szczerym i rzeczowym teoriom. Cytaty Machiavellego i jego najważniejsze dzieła dotykają tematów władzy, polityki i strategii – sam Machiavelli stał się metaforą dla podejścia do życia polegającego na skutecznej walce o swoje ambicje, bez względu na koszty, w według myśli – Cel uświęca środki.

Makiawelizm – cytaty

„Przypadek rządzi ponad połową naszych działań, a my kierujemy resztą.„


„Ten, kto ma władzę, nie musi nikogo za nic przepraszać.”


„Działanie Fortuny mogę porównać ze wzbierającą rzeką, której fale zalewają równinę. Fala powodziowa kieruje się tam, gdzie nic nie stawia oporu, gdzie nie ma zapór ani wałów ochronnych.“


„Kto pragnie oszukać, zawsze spotka takiego, który oszukać w żaden sposób nie pozwoli.“


„Lepiej jest działać i pokutować, niż nie działać i żałować”.


„Każdy widzi za jakiego uchodzisz, lecz bardzo niewielu wie kim naprawdę jesteś.”


„Książę (…) starać się powinien, by w każdym jego czynie odbijała się wspaniałość, męstwo, powaga, siła”.


„Do obowiązków księcia należy popieranie talentów oraz opieka nad wybitnymi ludźmi w każdym zawodzie


„Na hańbę i pogardę zasługują natomiast ci, którzy niszczą religię, obalają królestwa i republiki, są nieprzyjaciółmi cnót, piśmiennictwa i wszelkich innych sztuk przynoszących pożytek i zaszczyt ludzkości (…)”.


„Z tego, co nie jest własnością twoją ani twoich poddanych, obficie można szafować, , albowiem wydawanie z cudzego nie tylko nie odbiera ci poważania, lecz owszem przysparza, jedynie szkodzi ci wydawanie z tego, co jest twoją własnością.”


„Żadna rzecz nie przysparza księciu takiego szacunku, jak wielkie przedsięwzięcia i dawanie niepospolitego przykładu.”


„Pamiętać bowiem należy, że ludzi trzeba albo dopieszczać, albo ich zniszczyć; bowiem za krzywdy błahe się mszczą, a za wielkie nie mogą; zatem krzywda, którą ludziom wyrządzasz, musi być taka, byś nie obawiał się zemsty.”


„Bywają bowiem trzy rodzaje umysłów: jeden rozumie sam przez się, drugi rozumie to, co mu inni pokazują, trzeci nie rozumie ani sam przez się, ani gdy mu inni pokazują.”


Niccolò Machiavelli cytaty -„Książę”

machiavelli cytaty książę

Niccolò Machiavelli nie tylko wywarł ogromny wpływ na polityków, ale także na filozofów. W jego dziele, “Książe”, zawarł głębokie spojrzenie na mechanizmy rządzenia państwem i omówił wiele ważnych idei, które są nadal akceptowane przez elity polityczne. Jego twierdzenia swobodnie wykorzystywały sporadyczną potrzebę instytucjonalizacji i odpowiedzialności monarchii oraz ustanowienia trwałych podstaw do polityki publicznej. Filozofia Machiavellego skupiła się na realistycznym podejściu do współczesnego świata.


„Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie.”


„Ponieważ ludzie kochają, gdy im się podoba, a boją się, gdy podoba się księciu, przeto mądry książę powinien oprzeć się na tym co od niego zależy, a nie na tym, co zależy od drugich.”


„Każdy rozumie, że byłoby rzeczą chwalebną dotrzymywać wiary i postępować w życiu szczerze, a nie podstępnie. Jednak doświadczenie naszych czasów uczy, że tacy dokonali wielkich rzeczy, którzy mało przywiązywali wagi do dotrzymywania wiary, i którzy chytrze potrafili usidlać mózgi ludzkie, a w końcu wzięli przewagę nad tymi, którzy zaufali ich lojalności.”


„powszechna to wada ludzi nie pamiętać o burzy, gdy
morze spokojne”


„Tam, gdzie są duże chęci, przeszkody nie mogą być zbyt wielkie.”


„Myli się bowiem, kto sądzi, że u osobistości wielkich świeże dobrodziejstwa powodują zapomnienie starych krzywd.”


„Tak samo, jak mówią lekarze, dzieje się z suchotami, które w początkach choroby łatwo jest leczyć, lecz trudno rozpoznać, ale jeśli choroby z początku ani się nie rozpozna, ani nie leczy, to ona z upływem czasu staje się łatwa do wykrycia, a trudna do leczenia. I tak też się dzieje w sprawach państwowych; znając bowiem to, co dalekie oraz wszelkie zło, które się narodzi – a to dane jest tylko człowiekowi mądremu – szybko je można uleczyć, lecz jeśli nie rozpoznawszy go, pozwala sie, by tak urosło, że poznać je może każdy, wtedy już nie ma na niego żadnego lekarstwa.”


„ludzie prędzej puszczają w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny”


„[…] ludzie szkodzą z bojaźni lub przez nienawiść.”


„W ogóle cudza zbroja albo ci spada z pleców, albo ci ciąży, albo cię gniecie.”


„Nie bez racji mawiają ludzie mądrzy, że aby przewidzieć przyszłość, należy poznać przeszłość, ponieważ wszystko, co na świecie się dzieje, ma swój odpowiednik w minionych czasach.”


makiawelizm

„Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków.”