przysłowia

Przysłowia to sformułowane sentencje, których celem jest przekazanie pouczenia lub mądrości. Większość przysłów wywodzi się z tradycji ludowej i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wyrażają one mądrość życiową i wskazówki dotyczące postrzegania rzeczywistości, oraz te, dotyczące roli człowieka w społeczeństwie. Przysłowie może zawierać morał.