Einstein – cytaty

Albert Einstein był jednym z najbardziej utalentowanych i imponujących fizyków w historii. W czasie swojego życia sformułował też wiele złotych myśli.

einstein cytaty

Albert Einstein był rekordzistą we wszelkich dziedzinach – odnosił doskonałe sukcesy w fizyce, matematyce i filozofii. Spopularyzował obecny model Wszechświata, oparty na równaniu dotyczącym grawitacji. Jego zasady stanowiły podwaliny do podboju Świata Kosmicznego przez człowieka. Poniżej zebraliśmy wyjątkowe cytaty Einsteina, jakie w czasie swojego życia wypowiedział na różnorakie tematy.


Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów

— Albert Einstein

Cytaty Alberta Einsteina

cytaty alberta einsteina

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.


Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie.


Gdy człowiek siedzi obok ładnej dziewczyny przez godzinę, to ta godzina wydaje się minutą. Ale każ mu usiąść na minutę na gorącym piecyku, a wyda mu się dłuższa niż godzina. To jest względność.”


Najgorszym grzechem kapitalizmu jest upokorzenie jednostki.


Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym tego żałował, nie ma innego wyjścia.


 “Nie ma złego tytoniu, tak jak nie ma brzydkich kobiet.


Albert Einstein – cytaty o nauce

einstein o nauce

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.”


Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.”


„Pierwsze lekcje nie powinny zawierać niczego poza tym, co jest eksperymentalne i interesujące do zobaczenia. Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy niż dwadzieścia wzorów wydobytych z naszych umysłów.“


Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.


Ludzie tacy jak my, którzy wierzą w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością jest niczym innym niż natarczywą, uporczywą iluzją.”


„Wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.”


„Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć.”


„Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w pole.”


“Najpierw musisz nauczyć się zasad gry, a następnie grać lepiej niż ktokolwiek inny”


“Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.”


“Jedyną pewną metodą unikania porażek jest nie mieć żadnych, nowych pomysłów.”


„Wieczór, w którym wszyscy obecni absolutnie się zgadzają, jest straconym wieczorem”.


„Jesteśmy architektami naszego przeznaczenia”.


„Pamięć to inteligencja głupców”.


Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.”


Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.


Cytaty Alberta Einsteina o miłości

cytaty alberta einsteina o miłości

„Mając dwadzieścia lat, myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć.”


Miłość jest Światłem, bo oświetla tych, którzy ją dają i przyjmują.
Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że ludzie czują się przyciągani do innych.
Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas najlepsze i nie pozwala ludzkości zginąć w ślepym egoizmie.


Miłość niesie ze sobą wielkie szczęście, o wiele większe od bólu, który przynosi tęsknota.


“Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość.


Albert Einstein – cytaty o Bogu

einstein o bogu

„Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest perfidny.“


„Przypadek – to Bóg przechadzający się incognito.“


Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię Wszechświata, którą nazywamy „prawami natury”.


Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły.


“Nie wierzę, że Bóg zajmuje się grą w kości”


Twierdzę, że kosmiczne przeżycie religijne stanowi najsilniejszą i najszlachetniejszą pobudkę do badań naukowych.


“Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa.”


“Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.”


“Winniśmy uważać, by nie uczynić boga z intelektu. Ma on oczywiście potężne mięśnie, ale brak mu osobowości.


Złote myśli geniusza

Albert Einstein to jeden z najbardziej inspirujących fizyków i filozofów wszech czasów. Swoje genialne odkrycia w dziedzinie mechaniki kwantowej, teorii grawitacji i wielu innych zadecydowały o tym, że jego postanowienia są do dziś podstawą naszej wiedzy na temat fizyki. Cytaty Einsteina mogą być źródłem wielu inspiracji i prawdziwych, solidnych mądrości, aktualnych po dziś dzień.