Przysłowia o pieniądzach

Sprawdź zebrane mądrości ludowe i przysłowia o pieniądzach i zobacz, jak kształtowało się spojrzenie na kwestie oszczędzania i majątku.

przysłowia o pieniądzach

Zebraliśmy przysłowia o pieniądzach. Zanurzymy się w ich świat, pełen różnorodności i mądrości, żeby poznać, jak nasze przodkowie postrzegali rolę pieniądza w życiu, a także jak te perspektywy kształtują się dzisiaj. Przeanalizujemy zarówno polskie, jak i międzynarodowe przysłowia, żeby lepiej zrozumieć uniwersalność i różnorodność tematu.

Od zarania dziejów, pieniądz pełnił w naszym życiu ważną rolę. Zarówno jako środek do wymiany towarów, jak i miernik wartości, wpłynął na kształtowanie się kultur i cywilizacji. Wpłynął również na język, w którym odnajdujemy wiele przysłów i powiedzeń odnoszących się do tej uniwersalnej jednostki wartości. Poniżej znajdziesz polskie i zagraniczne przysłowia o pieniądzach.

przysłowia i mądrości o pieniądzach

Przysłowia i mądrości o pieniądzach

Z ciężkim portfelem lekko się chodzi.


Jedni liczą pieniądze, drudzy liczą na pieniądze.


Ciężkie pieniądze nie gwarantują lekkiego życia.


Gdy pieniędzy wiele, wokół przyjaciele.


Pieniądze leżą na ulicy.


Nie rozumie nędzy, kto pełen pieniędzy.


Lepszy wróg za darmo niż przyjaciel za pieniądze.


Każdy jest patriotą własnej kieszeni.


Nie zasypia w nocy śmiele, ten kto ma pieniędzy wiele.


Z pieniędzmi nie jest tak dobrze, jak jest źle bez nich.


Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, a bogatemu diabeł dzieci kołysze.


Kiedy pieniądze mówią, prawda milczy.


Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.


Pieniądze zarobisz, lecz zdrowia nie.


Pieniądz dobry sługa, ale zły przewodnik.


Zagraniczne przysłowia o pieniądzach

Inteligencję człowieka można zobaczyć w tym, jak zarabia pieniądze. Jego mądrość w tym, jak je wydaje.
– przysłowie greckie


Dzięki pieniądzom można zmusić do mówienia zmarłych, bez pieniędzy nie można nawet zamknąć ust niemym.
– przysłowie chińskie


To, czego nie wydasz na kucharza, wydasz na lekarza.
– przysłowie chińskie


Bóg panuje w niebie, a pieniądz na ziemi.
– przysłowie niemieckie


Kiedy pieniądz idzie w procesji, diabeł niesie chorągiew.
– przysłowie niemieckie


Przysłowia o oszczędzaniu pieniędzy

przysłowia o oszczędzaniu pieniędzy

W kolejnym akapicie tego artykułu zebraliśmy przysłowia o oszczędzaniu pieniędzy. Zdania te, często mające korzenie w wiekowych tradycjach, są źródłem mądrości, które pomagają zrozumieć wartość oszczędności oraz ich wpływ na nasze życie.

Grosz do grosza, a będzie kokosza.


“Kto za młodu oszczędza, ten na starość nie wie, co to nędza”


Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.


Czas to pieniądz.


Wystrzegaj się małych wydatków. Mały przeciek może sprawić, że zatonie wielki statek.


Kto nie szanuje małego nie będzie miał dużego.


Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć im.


Kto z groszem się nie liczy, tego bieda wyćwiczy.


Pieniądz robi pieniądz.


Człowiek biedny ceni sobie każdą złotówkę, a bogaty każdy grosz.


Oszczędzają bogaci i nam się opłaci.


Polskie przysłowia o pieniądzach

polskie przysłowia o pieniądzach

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj. Jeszcze lepszy – nie oddawaj.


Jeśli chcesz pozbyć się przyjaciela, to poproś go o pożyczkę albo udziel mu pożyczki.


Pożycz człowiekowi pieniądze, kupisz sobie wroga.


Pieniądze szczęścia nie dają, ale żyć pomagają.


Temu czapkują, przy kim pieniądz czują.


Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik…


Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci.


Bez książek do szkoły, bez pieniędzy na targ nie chodź.


Co tanie to drogie.


Przysłowia o pieniądzach, jako skondensowane mądrości ludowe, często pełnią funkcję przekazywania ważnych lekcji życiowych. Są jak lustro, w którym odzwierciedlają się nasze postawy, przekonania, ale też obawy i marzenia związane z pieniędzmi.