Platon – cytaty

Zapraszamy do lektury cytatów Platona, które przybliżą Ci myśli jednego z największych filozofów wszech czasów.

Platon cytaty

Ten zbiór zabierze Cię w podróż przez cytaty Platona, podczas której słowa starożytnego mistrza będą niczym latarnie morskie rozświetlające mroki niewiedzy i obojętności.

Platon cytaty ma niczym drogocenne perły mądrości, wyłowione z głębin myśli ludzkiej, aby dzisiaj mogły stać się kluczem do drzwi, które prowadzą do zrozumienia piękna, dobra i prawdy. Zapraszamy do lektury, która nie tylko przybliży Ci myśli jednego z największych filozofów wszech czasów, ale także zachęci do refleksji nad własnym życiem i wartościami, które są jego fundamentem.

Cytaty Platona

„Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.”


„Duchowe oczy szerokich kół nie potrafią strzymać, tego, co boskie, i słabną.”


„Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie.”


„Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.”


„Nikt nie jest sprawiedliwy z dobrej woli, tylko z musu, bo sprawiedliwość to nie jest dobro dla jednostki.”


„Tylko umarli widzieli koniec wojny.”


„Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.”


„W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.”


„Za największego wroga ludzie mają tego, kto mówi im prawdę.”


„Rozwaga, męstwo, mądrość, sprawiedliwość.”


„Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym.”


„Eros jest demonem.
Eros pragnie tego, czego jeszcze nie ma,
czego nie posiada, pragnie być takim,
jakim jeszcze nie jest, pragnie tego, czego mu brak.”


„Mam wrażenie, że ci coś rura zmiękła, (…)”


„Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.”


„Bo to właśnie jest cale nieszczęście w głupocie, że człowiek nie będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie uważa, że mu to wystarczy.”


Cytaty Platona o piciu i alkoholu

cytaty Platona o piciu i alkoholu

„Bo i mnie dziś cięży łeb; wczoram pił – dzisiem kiep!”


„W winie prawda.”


„Ten, kto wymyślił piwo, był mędrcem.”


Platon – cytaty o pięknie

Piękno jest blaskiem prawdy.”


„Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. Rzeczy piękne są trudne.”


Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia.


„Kobieta brzydka łatwo zachować cnotę może.”


Platon – cytaty o władzy i państwie

Platon o władzy

„Demokracja prowadzi do dyktatury.”


„Ani państwo, ani ustrój państwowy, ani tak samo człowiek nigdy nie będzie doskonały, zanim na tych nielicznych miłośników mądrości, których dziś ludzie nie nazywają złymi, tylko twierdzą, że z nich nie ma żadnego pożytku, jakąś konieczność ze zrządzenia losu nie spadnie, żeby się chcąc czy nie chcąc, sprawami państwa zajmować zaczęli, a państwo żeby ich słuchać musiało.”


„Demokracja nastaje, kiedy ubodzy zwyciężą i jednych bogaczów pozabijają, drugich wygnają z kraju, a pozostałych dopuszczą na równych prawach do udziału w ustroju i w rządach. (…) Państwo takie wcale nie troszczy się o to, od jakich zajęć przechodzi ktoś do spraw państwa i zaczyna się zajmować polityką, ono szanuje każdego, byleby oświadczył, że kocha lud.”


„Jak długo (…) miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej (…), tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.”


A jeżeli się do rządów zabiorą ludzie ubodzy i jeśli łaknący dóbr osobistych dorwą się do dobra publicznego, aby je rozdrapywać dla siebie, wtedy nie ma sposobu. Zaczną się walki o władzę i taka wojna domowa wewnątrz państwa zgubi i samych walczących i zgubi resztę państwa.


Cytaty Platona o miłości

Platon cytaty o miłości

„Nawet śmierć ponieść za drugiego potrafi tylko ten, który kocha.”


„Przedmiotem miłości jest wieczne posiadanie dobra.”


Małżeństwo dobrane, jakież to szczęście na ziemi! Jeżeliby się kiedy sprzeciwiać sobie mogli, chybaby to wtenczas nastąpiło, gdyby jedno za drugie umierać chciało.”


„Przecież kto wtedy zacznie kochać, ten, zdaje mi się, gotów będzie pójść z drugim przez całe życie, a nie – wyzyskać młodzieńczą lekkomyślność, wyśmiać, rzucić i gonić za innymi.”


„Herkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a trzynastej nie mógł podołać: żony nie mógł poskromić.”


„Żona ma być kochaniem męża; ale mąż przy niej niech nie będzie zniewieściałym.”


„Mąż powinien okazywać względy żonie, a będzie miał w niej zaufanie jak w przyjaciółce.”


Małżonkowie niecierpliwi są jak dwa polana rozpalone, które im bliżej siebie, tym się bardziej niszczą.”


„A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przypadkiem znajdzie swą drugą połowę, wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada, dziwnie jedno drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane, tak że nawet na krótki czas nie chcą się rozdzielać od siebie, i niektórzy życie całe pędzą tak przy sobie, a nie umieliby nawet powiedzieć, czego jedno chce od drugiego. Bo chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały, że im tak dziwnie dobrze być, za wszystko w świecie, razem. Nie. Ich obojga dusze, widocznie, czegoś innego pragną, czego nie umieją w słowa ubrać, i dusza swe pragnienia przeczuwa tylko i odgaduje. I nie wiedzieliby, co odpowiedzieć mają, gdyby tak nad ich łożem Hefajstos z narzędziami stanął i zapytał: “Czego wy chcecie od siebie, ludzie?” Nie wiedzieliby, czego. Więc gdyby znowu pytał: “Prawda, że chcecie tak się złączyć w jedno, możliwie najściślej, żebyście się ani w dzień, ani w nocy nie rozłączali? Jeżeli tego chcecie, ja was spoję i zlutuję w jedno, tak że dwojgiem będąc, jedną się staniecie istotą (…) Miłość jest na imię temu popędowi i dążeniu do uzupełnienia siebie, do całości.”


„Im większy jest płomień, tym prędzej miłość sama się strawi.”


„Nie umiem wymienić rozkoszy większej i ostrzejszej niż rozkosz płciowa ani takiej, która więcej rozum miesza.”


„Podobne rzeczy zawsze się razem trzymają.”


„Jest miejsce na ziemi, w którym nigdy prawdziwej wesołości nie było, a to jest w złym małżeństwie.”


Platon – cytaty o nauce

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.


„Mądrość, to uśpić zmysły, a obudzić rozum.”


„A niewiedza i nierozum, czy to nie jest też niedostatek w stanie duszy?”


„Bezmyślność to choroba duszy. Występuje w dwóch postaciach: manii i niewiedzy.”


„Więc pomiędzy wiedzą i niewiedzą byłoby mniemanie.”


„Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie zmarnował.”


Platon cytaty o życiu

Platon o życiu

„Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością.”


„Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską.”


„Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto.”


„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.”


„Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe.”


„Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.”


„Strach jest oczekiwaniem zła.”


“Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość.”

Podróżując przez cytaty Platona, przemierzaliśmy razem krainę, gdzie idee są żywe, a dialogi – kluczem do odwiecznych tajemnic. Mamy nadzieję, że ten artykuł nie tylko rozświetlił niektóre z zakamarków Twojej duszy, ale także zainspirował do dalszego poszukiwania mądrości, której echem są słowa wielkiego filozofa.

Platon cytaty miał pełne nauki, że prawdziwe poznanie i dobroć są jak słońce, które oświetla i ogrzewa wszystko wokół. Niech więc te starożytne przemyślenia staną się dla Ciebie światłem prowadzącym przez codzienne wybory i wyzwania. Niech zachęcą do refleksji nad własnym życiem, wartościami i relacjami z innymi.