Przysłowia po angielsku – z tłumaczeniem

Poznaj przysłowia po angielsku – wzmocnij swoją znajomość języka angielskiego i poznaj część kultury anglojęzycznej

przysłowia po angielsku

Przysłowia są krótkimi, treściwymi powiedzeniami, które wyrażają powszechne prawdy lub udzielają porad. Stanowią integralną część ludzkiej kultury i tradycji, a ich zastosowanie w codziennym życiu pozwala na przekazywanie odwiecznych mądrości poprzez dostarczanie skondensowanej dawki wiedzy w zwięzłej formie. Poniżej zebraliśmy ponadczasowe przysłowia po angielsku, wraz z ich tłumaczeniami.

Przysłowia po angielsku

A bad workman always blames his tools.
(zły robotnik zawsze wini swoje narzędzia.)


A fool and his money are soon parted.
(głupiec i jego pieniądze szybko zostają rozdzieleni.)


Look before you leap.
(spójrz, zanim skoczysz.)


Practice makes perfect.
(Praktyka czyni mistrza.)


Time is money.
(Czas to pieniądz.)


An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
(Oko za oko, ząb za ząb.)


Birds of a feather flock together.
(Ptaki o jednakowym upierzeniu, łączą się w stada.)


Every man has his faults.
(Nie ma ludzi bez wad.)


Experience is the mother of wisdom.
(Doświadczenie jest matką mądrości.)


No bees no honey; no work no money.
(Bez pracy nie ma kołaczy.)


It’s never late to learn.
(Człowiek uczy się przez całe życie.)


Don’t look a gift horse in the mouth.
(Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.)


Opportunity makes a thief.
(Okazja czyni złodzieja.)


Keep your friends close and your enemies even closer.
(Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej.)


A leopard can’t change its spots.
(ludzie się nie zmieniają.)


Haste makes waste.
(Pośpiech czyni szkody.)


A penny saved is a penny gained.
(Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka.)


All good things come to an end.
(Wszystko co dobre, szybko się kończy.)


All is not lost that is delayed.
(Co się odwlecze, to nie uciecze.)


Forbidden fruit is sweetest.
(Zakazany owoc smakuje najlepiej.)


Half a loaf is better than none.
(Lepszy rydz niż nic.)


He who lives by the sword shall die by the sword.
(Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.)


Heads or tails.
(Orzeł czy reszka?)


Add fuel to the fire.
(Dolewać oliwy do ognia.)


Do unto others as you would have them do unto you.
(Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.)


You can’t make an omelette without breaking a few eggs.
(Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą.)


God helps those who help themselves.
(Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają.)


przysłowia po angielsku

Dlaczego warto poznać przysłowia po angielsku?

Znajomość przysłów po angielsku może być bardzo pomocna w nauce języka, ponieważ pozwala na zrozumienie bardziej zaawansowanych konstrukcji językowych i sposobów wyrażania się. Warto zapoznać się z najpopularniejszymi angielskimi przysłowiami i zastosować je w praktyce, aby wzbogacić swoją komunikację i poszerzyć swoją wiedzę o kulturze anglojęzycznej.

Angielskie powiedzenia

Przysłowia po angielsku stanowią ważny element języka angielskiego, a także ludzkiej kultury i tradycji. Mogą być one używane w różnych sytuacjach, aby przekazać mądrość i porady, a także podkreślić ważne wartości społeczne i kulturowe.