Cytaty i wiersze na Wszystkich Świętych

Niechaj słowa, które tu przemknęły, staną się dla Was inspiracją do tworzenia własnych przestrzeni pamięci, pełnych miłości, nadziei i światła.

Cytaty na wszystkich świętych

W naszym artykule zabierzemy Cię w podróż przez cytaty na Wszystkich Świętych, które rozświetlą ten czas szczególnym blaskiem. Słowa pełne nadziei, pocieszenia, ale też przypomnienia o kruchej esencji bytu, przeplatają się tu niczym promienie słońca przebijające się przez jesienne chmury.

Cytaty, które wybraliśmy, są jak latarnie morskie – prowadzą przez mglisty krajobraz żałoby, wskazując drogę ku akceptacji i zrozumieniu. Czy gotowy jesteś podążać za nimi? Zapraszamy do lektury zbioru, który jest niczym most między światami, łączący serca i umysły w jedności i pamięci.

Cytaty na Wszystkich Świętych

“My nie umrzemy nigdy (…) Umiera tylko czas. Przeklęty czas (…) Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni i niezniszczalni, jak bicie serca, jak deszcz lub wiatr.”
– Erich Maria Remarque


“Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”
– ks. Jan Twardowski


Śmierć nie jest wrogiem życia. Ten kto umiera ustępuje miejsca drugim.”
– ks. Jan Twardowski


“Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą.”
– ks. Jan Twardowski


“To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy.”
– Ks. Piotr Pawlukiewicz


“Przez noc droga do świtania – Przez wątpienie do poznania – Przez błądzenie do mądrości – Przez śmierć do nieśmiertelności.”
– Roman Zmorski


„Wspomnienia to nasze najpiękniejsze skarby.”
– Adam Mickiewicz


“Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”
Jan Paweł II


“Już? Tak prędko? Co to było? Coś strwonione? Pierzchło skrycie? Czy nie młodość swą przeżyło? Ach, więc to już było… życie?”
– Leopold Staff


“Wspomnienie jest formą spotkania.”
– Khalil Gibran


“Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska


“Nic dwa razy się nie zdarza,
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.”

– Wisława Szymborska


“A śmierć tak bardzo ważna bo się nie powtórzy.”
– ks. Jan Twardowski


“To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.”
– Charles Bukowski


“Przychodzimy na ten świat niezapowiedziani. Odejdziemy bez zapowiedzi. Lecz na tym świecie dokonujemy czynów, których nasze pokolenie nie zapamięta, a następne nie zapomni.”
– Andrzej Sapkowski


Wiersze – cytaty na Wszystkich Świętych

Wiersze i cytaty na wszystkich świętych

“Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.”

– H. Bechler, Święto zmarłych


“Kie­dy mie­dzia­ną rdzą
Po­żół­kłych je­sien­nych li­ści więd­ną ob­ło­ki,
Zga­du­je­my, cze­go od nas ob­ło­ki chcą,
Smut­nie­ją­ce w dali swo­jej wy­so­kiej.
Na si­wych pu­klach ukła­da się ba­bie lato,
Na gro­bach lam­py mi­go­cą umar­łym du­szom,
Już nie­dłu­go, nie­dłu­go cze­kać nam na to,
Już i na­sze du­sze ku tym lam­pom wkrót­ce wy­ru­szą.
Je­że­li ży­cie jest ni­cią – moż­na prze­ciąć tę nić,
I od­pły­nąć na ob­ło­ku niby na srebr­nej tra­twie…
Ach, jak ła­two, ach, jak ła­two by­ło­by żyć,
Gdy­by nie żyć było jesz­cze ła­twiej!”

– Jan Brzechwa, Dzień Zaduszny


“Palą się znicze…
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.
Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć,
Palą się znicze…”

– Ryszard Przymus, Znicze


“Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień –
pierwszy dzień listopada.”

– Danuta Gellnerowa, Dla tych, którzy odeszli


“W dniu Za­du­szek, w czas je­sie­ni,
od­wie­dza­my bli­skich gro­by,
za­pa­la­my, za­smu­ce­ni,
małe lamp­ki – znak ża­ło­by.
Świa­tła cmen­tarz roz­ja­śni­ły,
że aż łuna bije w dali,
lecz i ta­kie są mo­gi­ły,
gdzie nikt lamp­ki nie za­pa­li.”

– W. Broniewski, Zaduszki


Słowa na czas zadumy

Zachęcamy, byście nie kończyli tej podróży wraz z ostatnim akapitem tego artykułu. Niech każdy dzień będzie dla Was okazją do świętowania pamięci i wspólnego dzielenia się historiami tych, którzy odeszli, ale wciąż żyją w naszych sercach. Niechaj cytaty na Wszystkich Świętych, które tu przemknęły, staną się dla Was inspiracją do tworzenia własnych przestrzeni pamięci, pełnych miłości, nadziei i światła.