Sokrates – cytaty

Sokrates, uznawany za jednego z ojców zachodniej myśli filozoficznej, pozostawił po sobie dziedzictwo, które przetrwało wieki.

Sokrates - cytaty

Sokrates cytaty miał wyjątkowe – o życiu, o duszy i nie tylko. Zebraliśmy te, które rzucają światło na jego wyjątkową filozofię.

W sercu starożytnych Aten, na tle szemrzących uliczek i majestatycznych kolumn, wyłania się postać niezwykła – Sokrates. Choć nie napisał żadnej książki, jego słowa, przekazane nam przez uczniów takich jak Platon, wciąż rozbrzmiewają aktualnością i mądrością. Sokrates, mistrz dialogu, nauczał przez pytania, prowokując do refleksji nad najgłębszymi zagadnieniami życia, etyki i istoty ludzkiej egzystencji.

Cytaty Sokratesa

“Wiem, że nic nie wiem” – to może najbardziej znany cytat Sokratesa, który streszcza jego filozoficzną postawę. Ta skromna deklaracja nie jest jednak wyrazem rezygnacji z poszukiwań, ale raczej zachętą do nieustannego dążenia do wiedzy, zrozumienia i prawdy. Sokrates cytaty ma naprawdę wybitne, sprawdź je poniżej.

„Wiem, że nic nie wiem.”


„A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim.”


„Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi – próżność.”


„Często język wyprzedza myśli.”


„Sprawiedliwość jest odmianą mądrości.”


„Nie może człowiek poddawać się i ulegać pragnieniom i pożądaniom ciała, ale zawsze należy postępować zgodnie z rozumem, który jest najlepszym doradcą.”


„Poznaj samego siebie.”


„Ateny są jak ospały koń, a ja jak giez, który próbuje go ożywić.”


„Ci są najszczęśliwsi i najbliżsi bogów, którzy nie potrzebują niczego.”


„Dusza powinna być wolna. Nie trzeba też żałować łez i lamentów.”


„W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.”


„Pragnie się tego, czego się nie ma, nie można przecież czegoś chcieć, kiedy się już to ma – skoro więc filozof pragnie mądrości, to nie może być mądry.”


„Drzewa na wsi niczego mnie nie nauczą.”


„Nikogo i niczego nie umiem słuchać jak tylko argumentu, który mi się po rozwadze wyda najstosowniejszy.”


„Wszelka dusza jest nieśmiertelna.”


„Tymczasem ja ani przedtem nie uważałem za stosowne robić niczego podłego z uwagi na niebezpieczeństwo, ani mi teraz żal, żem się w ten sposób bronił; wolę zginąć po takiej obronie, niż tamtym sposobem żyć.”


Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia.”


„Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.”


„Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył.”


„Jest tylko jedno dobro: wiedza, i jedno zło: ignorancja.”


„Znajdujesz to, czego szukasz, umyka ci to, co zaniedbujesz.”


Piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie.”


„Drzewa na wsi niczego mnie nie nauczą.”


„Kritonie, myśmy winni koguta Asklepiosowi. Oddajcież go a nie zapomnijcie!”


„Pomyśl no nad czymś takim: czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?”


„Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc.”


„Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie.”


Zimą potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień.”


Sokrates – cytaty starożytnego filozofa

cytaty sokratesa

„Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba.”


„Głód jest najlepszym kucharzem.”


„Jeżeli język nie jest poprawny, to, co powiedziano, nie jest tym, co zamierzano powiedzieć. Jeżeli to, co powiedziano, nie jest tym, co zamierzano powiedzieć, nie zostanie zrobione to, co być powinno.”


„Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi – próżność.”


„Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość.”


„Sprawiedliwość jest odmianą mądrości.”


„Człowiek nigdy nie jest zły dobrowolnie.”


„Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz.”


„Mądrość zależy od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.”


Życie bezmyślne nie jest warte życia.”


„Ale dosyć tego. Mam wrażenie, że ci coś rura zmiękła, więc ja ci sam pomogę, jak by mnie nauczyć o tym, co zbożne. A tylko się nie zmęcz za prędko.”


“Pragnie się tego, czego się nie ma, nie można przecież czegoś chcieć, kiedy się już to ma – skoro więc filozof pragnie mądrości, to nie może być mądry.”


„Wszystko w miarę.”


„Takie czasy nastały, że jak chcesz z kim mądrym pogadać, musisz rozmawiać sam ze sobą.”


„Wypoczynek to największe z dóbr.”


„Nie nauczą mnie niczego kwiatki, czy drzewa, lecz tylko drugi człowiek.”


„Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość.”


„Żadne kłamstwo nie doczeka się starości.”


„Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą – zostaniesz filozofem.”


„Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość.”


Cytaty Sokratesa

Sokrates cytaty

W tych i innych cytatach Sokratesa odnajdujemy nie tylko mądrość starożytną, ale także przesłanie ponadczasowe, zachęcające każdego z nas do filozoficznego podejścia do życia. Z jego nauk możemy czerpać inspirację do osobistego rozwoju, etycznej postawy i głębszego zrozumienia świata.

Sokrates, choć żył ponad dwa i pół tysiąca lat temu, wciąż ma nam wiele do powiedzenia. Jego słowa, pełne głębi i refleksji, pozwalają nam spojrzeć na własne życie z nowej perspektywy, zachęcając do poszukiwania prawdy i mądrości w nas samych i w świecie, który nas otacza.